Cụ ông sang đường như trong sân nhà và cú phanh thần thánh của contain

Xe
Cụ ông ở Hưng Yên sang đường không quan sát khiến tài xế container phải phanh "cháy lốp" để tránh.