Đấu đầu ôtô ở khúc cua, biker bị hất tung

Xe
Khúc cua hẹp và tầm nhìn hạn chế khiến người điều khiển môtô không thể tránh được vụ đấu đầu với một chiếc ôtô.