Hai chiếc sedan vượt nguy hiểm và 'cái kết đắng'

Xe
Sự việc trên xảy ra tại Mexico, một chiếc Chevrolet cũ đi song song cùng xe tải để chắn đường không cho Nissan Versa vượt lên. Tuy nhiên, sau một hồi, chính chiếc xe cũ đó đã phải nhận "cái kết đắng" chỉ vì sự hiếu thắng của mình.