Hãng xe Trung Quốc lập kỷ lục với đoàn diễu hành xe tự động lái

Xe
Gần đây, các hãng xe Trung Quốc đã đầu tư số tiền lớn vào công nghệ xe tự động lái, rõ ràng họ muốn "khoe" sự tiến bộ đó với toàn thế giới; và cách tốt nhất để làm điều đó là tổ chức một cuộc diễu hành đặc biệt.
Xem thêm