Hồi sinh Vespa cổ từ sắt vụn

Xe
Chiếc Vespa 150S đời 1964 đã hư hỏng và xuống cấp nhiều bộ phận được thợ độ xe hồi sinh như xe mới vừa xuất xưởng từ nhà máy của Piaggio.
Xem thêm