'Ninja Lead' dừng đèn đỏ ở làn ngược chiều chặn không cho ôtô đi qua

Xe
Sự "bá đạo" của "ninja Lead" được thể hiện rõ qua clip này khi "ninja" này đã dừng đèn đỏ giữa làn ngược chiều, khi ôtô tiến đến không tránh mà vấn tiếp tục chờ hết đèn đỏ.