SUV đầu tiên của Rolls-Royce xuất hiện cùng loạt xe BMW ở 'Thung lũng chết'

Xe
Mẫu SUV đầu tiên của Rolls-Royce được bắt gặp đang thử nghiệm cùng dàn xe BMW tại Thung lũng chết (Death Valley) ở Mỹ.
Xem thêm