Thử khả năng tăng tốc của mẫu mui trần Tesla

Xe
Mẫu mui trần Tesla Roadster có khả năng tăng tốc từ 0 đến 97 km/h chỉ 1,9 giây, và từ 0 đến 161 km/h chỉ 4,2 giây.