VinFast đưa những chiếc xe đầu tiên đi kiểm thử ở nước ngoài

Xe
VinFast vừa chuyển lô đầu tiên trong tổng số 155 chiếc xe bằng đường hàng không đến 14 quốc gia thuộc 4 châu lục để kiểm thử chất lượng và độ an toàn. Đây là những mẫu xe được VinFast thiết kế mới và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam.
Xem thêm