Vỡ kính chắn gió vì đồ rơi từ xe tải

Xe
Video được ghi tại thành phố Thiệu Hưng (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vào ngày 21/9, cho thấy một cuộn bạt chống mưa bất ngờ bay từ trên đầu một chiếc xe tải và đập vỡ kính chắn gió của chiếc xe phía sau nó.