Vượt xe tải không thành, 'ninja' tự ngã xuống đường

Xe
Thế "gọng kìm" của hai chiếc xe tải sắp hình thành nhưng "ninja" đi Vespa vẫn có ý định vượt và tự ngã xuống đường.