Xe tải lấn làn nguy hiểm trên đường hẹp

Xe
Trên đoạn đường cua, hẹp hai xe tải vượt nhau song song chiếm hết mặt đường, khiến xe ngược chiều kinh hãi. May mắn không có tai nạn xảy ra.