Xe Toyota chuẩn bị được mang lên sử dụng trên mặt trăng

Xe
Toyota và Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã hướng đến việc đưa con người trở lại mặt trăng. Hai bên đã công bố một thỏa thuận hợp tác để nghiên cứu khả năng khám phá không gian.
Xem thêm