Xem cá sấu 'tàng hình' phục kích lợn rừng

Video
Dù cá sấu ranh mãnh đã lặn xuống nước và tiến lại gần con mồi rất nhẹ, nhưng con lợn rừng khôn ngoan không mắc bẫy.