Xem đặc công Việt Nam tập luyện nhảy dù chống khủng bố

Video
Hoạt động này là bước tiến trong đổi mới phương thức cơ động, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng đặc công.