Xem đặc nhiệm Nga chiến đấu dưới nước

Video
Để nhẹ nhàng "xử lý" lính gác, đột nhập căn cứ địch, thực hiện nhiệm vụ bí mật và rút lui không dấu vết, lính đặc nhiệm luôn cần loại vũ khí "độc" với những tính năng xuất chúng