DMCA.com Protection Status

Xem đỉa 'khổng lồ' nuốt chửng giun đất dài 80cm

Video
Con đỉa khổng lồ dài nuốt chửng một con giun đất lớn dài khoảng 80cm tại khu rừng thuộc đảo Borneo, Indonesia.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT