Xem giới trẻ Hà Thành múa bụng

Video
TPO - Múa bụng (Belly dance) là nghệ thuật múa truyền thống của các nước Ả rập vùng Trung Đông. Du nhập vào Việt Nam từ năm 2005, múa bụng đã và đang trở thành trào lưu " hot" trong giới trẻ Hà Nội.
Xem thêm