Xem 'kỳ nhân tuổi teen' Trung Quốc tâng dép đẳng cấp

Video
Một cậu bé ở Trung Quốc biểu diễn màn tâng dép điệu nghệ mà có lẽ đến Messi cũng phải chào thua
Xem thêm