Xem lợn trổ tài nhảy qua vòng lửa, sút bóng vào lưới

Video
Những chú lợn tưởng như “vô dụng” nhưng lại trở thành những nghệ sĩ xiếc điêu luyện khi đứng trên sân khấu.