Xem lực lượng QĐND Việt Nam hùng mạnh diễu binh

Video
Các khối vũ trang và nhân dân Việt Nam diễu binh nghiêm trang trong tiếng hò reo của hàng vạn người có mặt tại sân vận động tỉnh Điện Biên trong lễ diễu binh chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Xem thêm