Xem nhện “khủng” bắt sống chuột ăn thịt

Video
Với chiều dài chân gần 30cm, con nhện khủng nhất thế giới này có thể bắt cả con chuột và ăn sống mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào.
Xem thêm