Xem sư tử tung mình quật ngã hươu cao cổ 'khủng'

Video
Bầy sư tử ranh mãnh vây hãm và lừa hươu cao cổ vào bãi đá, một con sư tử cái tung mình vồ cái cổ cao lêu nghêu của con hươu và quật nó xuống đất.
Xem thêm