Xem tân binh cảnh sát Trung Quốc căng thẳng thi gấp chăn bông

Video
Một cuộc thi gấp chăn bông đã được tổ chức với thành phần tham gia là các tân binh lực lượng cảnh sát vũ trang ở Thiên Tân (Trung Quốc). Trong đó, các tân binh phải gấp chăn gọn gàng hết mức, và có thể sử dụng dụng cụ hỗ trợ.