Xem thú đêm ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên

Video
Những đàn nai, heo rừng... kéo nhau đi ăn đêm là hình ảnh du khách dễ dàng bắt gặp trong chuyến trải nghiệm ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên.