Xem voi rừng nhấc bổng, quăng quật trâu rừng đến chết

Video
Con trâu rừng gầy yếu dường như không còn đủ sức chạy trốn khi bị voi truy sát. Nó bị con voi móc ngà vào đầu, nhấc bổng rồi quăng quật cho đến chết.