Xếp chữ với 1.000 con gà gửi thông điệp động viên giữa dịch covid-19

Video
1 nông dân ở Cam Túc, Trung Quốc đã gửi 3.000 quả trứng cho các y bác sĩ ở Vũ Hán và bố trí 1.000 chú gà thành khẩu hiệu động viên mọi người chống dịch.