Xếp hàng ăn bún bò không tên ở Sài Gòn

Video
Quán bún của gia đình chị Lợi mở bán đã hơn 30 năm, mỗi ngày bán hơn 300 tô, đạt doanh thu hơn 10 triệu đồng.