DMCA.com Protection Status

Xếp hàng hai tiếng vào lễ chùa Hương

Video
Dòng người xếp hàng dài hàng trăm mét vào động Hương Tích (huyện Mỹ Đức) chờ làm lễ trong ngày khai hội chùa Hương, sáng mùng 5 Tết.