X-Factor: Loki Bảo Long hát 'Tình về nơi đâu'

Video
Trong tập 5 X-Factor Vòng Tranh đấu 1 Loki Bảo Long gặp Lê Tích Kỳ. Bảo Long mang tới ca khúc "Tình về nơi đâu" và được sự hỗ trợ từ Tích Kỳ.