Xiếc thú nuôi đang dần thay thế động vật hoang dã

Video
Sau kêu gọi của cấm dùng động vật hoang dã trong biểu diễn xiếc của Liên minh châu Á vì động vật (AFA) các đoàn xiếc Việt Nam đang dần thay thế bằng vật nuôi.