Xin vượt bất thành, tài xế xe cứu thương vác dao xuống 'nói chuyện' với lái xe

Video
Sau khi xin nhường đường bất thành, tài xế xe cứu thương tìm cách ép xe tải dừng lại, sau đó vác dao xuống để 'nói chuyện'.