Xuất hiện 'cò nộp phạt' vi phạm giao thông ở Sài Gòn?

Video
Cò xuất hiện như một hiệp sĩ để giúp các thủ tục nộp phạt được giảm thiểu, thậm chí tiền nộp phạt được giảm bớt khá nhiều. Liệu có thực như vậy?
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT