Xuất hiện rắn năm đầu ở Ấn Độ?

Video
TPO - Mấy ngày gần đây, trên mạng internet xuất hiện hình ảnh con rắn năm đầu ở gần ngôi đền Kukke Subramanya, làng Subramanya, thuộc Karnataka (Ấn Độ).
Xem thêm