Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông hướng vào Việt Nam

Video
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một vùng áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên vùng biển phía đông thuộc khu vực bắc Biển Đông.