Xúc động clip ‘Mỗi người làm một việc tốt’

Video
Một clip dài gần 6 phút là những tình huống ‘mỗi người làm một việc tốt’ khi giúp đỡ người khác lúc khó khăn gây xúc động cho người xem.
Xem thêm