Xưởng duy nhất làm ra loại giấy mỏng và bền nhất thế giới như thế nào?

Video
Giấy Washi là loại giấy có độ sáng bóng, mịn, nhẹ và độ bền tuyệt vời của Nhật Bản. nhưng hiện nay chỉ còn duy nhất một gia đình còn lưu giữ lại nghề làm loại giấy truyền thống này.