Y bác sĩ sáng tạo điệu nhảy 'bắt chân' để chào hỏi nhau

Video
Trong bối cảnh dịch bệnh, những tiếp xúc như bắt tay, ôm hôn được khuyến cáo hạn chế, các y bác sĩ đã nghĩ ra nhiều cách chào hỏi mới.