Yên Bái: Lũ cuốn phăng mọi thứ, dân rời bản vừa đi vừa khóc

Video
Lũ cuốn phăng cả căn nhà, nhiều người mất tích, người dân rời bỏ bản làng đi tránh lũ, vừa đi vừa khóc vì tay trắng chỉ sau một đêm.