Huyện Con Cuông (Nghệ An) phấn đấu thành đô thị sinh thái

Năm 2019, huyện Con Cuông (Nghệ An) đã đạt được nhiều thành tựu.

Huyện Con Cuông (Nghệ An)  phấn đấu thành đô thị sinh thái
Về kinh tế có chuyển biến tích cực, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng năm 2019 ước đạt 8,77% so với cùng kỳ, Trong đó, lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp tăng 4,02%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 15,23%, dịch vụ tăng 11,7%. Giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2019 (theo giá cố định 2010) ước đạt 2.315.938 triệu đồng. Về Văn hóa - xã hội cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể. 
Ngoài ra, huyện Con Cuông đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC. Về Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới được quan tâm thực hiện tốt... Sang năm 2020, Huyện ủy, UBND huyện Con Cuông tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Rà soát, thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội đã đề ra và đề án xây dựng huyện Con Cuông thành thị xã theo hướng đô thị sinh thái.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá