Năm 2020 Hòa Bình sẽ 95% người dân nông thôn sẽ được sử dụng nước sạch

Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, những năm qua, nhờ việc đẩy mạnh Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, Hòa Bình đã có những đổi mới rõ rệt về công tác vệ sinh môi trường trong tỉnh.

Đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân nông thôn là việc làm rất cần thiết (ảnh:dangcongsan.vn)
Đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân nông thôn là việc làm rất cần thiết (ảnh:dangcongsan.vn)
Theo mục tiêu của Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020, đến năm 2020 số người dân có nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95% (trong đó có 70% đạt quy chuẩn 02 của Bộ Y tế), 75% số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100 % số trường học và trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch; Bảo đảm phần lớn các trạm y tế ở khu vực có nhà tiêu hợp vệ sinh, có đủ hệ thống cấp nước và trang thiết bị rửa tay.
Hiện, tỷ lệ bao phủ nhà tiêu ở tất cả các huyện của tỉnh Hòa Bình đang ở mức cao, đạt trên 95%. Ngành y tế của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh nông thôn thuộc các xã trên địa bàn toàn tỉnh.  
 Để đạt được kết quả trên, Chương trình cần được đẩy mạnh để các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh có cơ sở chỉ đạo, định hướng trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, cải thiện hơn nữa điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn, đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá