Bộ trưởng Đinh La Thăng là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BTĐB

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Văn bản số 1829/QĐ-TTg ngày 7-12-2012 phê duyệt Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Bộ trưởng Đinh La Thăng là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BTĐB

Thủ tướng bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng làm chủ tịch Hội đồng quản lí Quỹ BTĐB Trung ương. 4 Phó chủ tịch Hội đồng là thành viên thuộc các bộ Tài chính, GTVT, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Theo Quyết định số 1486QĐ-TTg ngày 5-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ BTĐB Trung ương, Quỹ BTĐB Trung ương là Quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản mở tại kho bạc nhà nước và có trụ sở đặt tại Hà Nội.

Hội đồng Quỹ có nhiệm vụ đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đến nguồn thu của Quỹ và phê duyệt kế hoạch tài chính (thu/chi), phân chia phí sử dụng đường bộ thu với ôtô hàng năm cho các Quỹ BTĐB tại các địa phương. Chủ tịch Hội đồng sẽ là người đại diện pháp luật và chủ tài khoản, chịu trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản cũng như việc điều hành Quỹ trước Thủ tướng Chính phủ.

Theo GTVT

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Transerco-ATGT

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá