Nóng hơn ghế nóng

Nóng hơn ghế nóng

TP - Một tuần của những biến động, xao động khiến người dân cả nước quan tâm. Đó là sau khá nhiều năm, một Ủy viên Trung ương, Bí thư Thành ủy đương chức bị kỷ luật cách bỏ mọi chức vụ trong Đảng. Không nói ra cũng biết đó là trường hợp xảy ra với vị Bí thư tuổi còn rất trẻ của Đà Nẵng.

Thuận mua vừa bán

Thuận mua vừa bán

TP - Sự cố trạm thu phí Cai Lậy diễn ra đúng dịp UBTV Quốc hội báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về BOT. Các ý kiến của ĐBQH tại phiên báo cáo kết quả giám sát cho thấy, tuy cần thiết nhưng BOT có quá nhiều bất cập và rất cần một hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ hơn, một bộ luật về đầu tư công – tư để giải quyết vấn đề nổi cộm này.