Cần những hành động gương mẫu

TP - Xuân Nhâm Thìn, vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân thêm tin tưởng và hy vọng bởi Đảng vừa ra Nghị quyết: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”.

> Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng

Dư luận rất đồng tình với ý kiến của Tổng Bí thư rằng: Chúng ta biết rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp, vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đảng ta đã làm, làm nhiều, làm thường xuyên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đảng chỉ mạnh khi mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều mạnh. Đảng ta đã và vẫn đang có nhiều đảng viên tốt, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ. Nhưng cũng có không ít đảng viên thoái hóa, biến chất, hư hỏng. Họ đã làm ô danh những người cộng sản, làm tổn thương nặng nề uy tín của Đảng đối với nhân dân, và chính họ là một lực cản đối với công cuộc đổi mới nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân ta.

Rèn luyện đạo đức, giữ gìn phẩm chất cách mạng, nâng cao trình độ hiểu biết, nâng cao năng lực công tác, việc gì có lợi cho dân phải gắng sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh là nghĩa vụ của mỗi đảng viên cộng sản. Tự phê bình và phê bình là biện pháp tốt nhất để làm được như vậy.

Các đồng chí từ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các tỉnh ủy, thành ủy, các cấp ủy và từng đảng viên phải nghiêm khắc tự phê bình và phê bình với tinh thần đoàn kết, xây dựng nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, vững bước đi lên.

Cùng với việc đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, tham nhũng, chuyên quyền, độc đoán, trù dập, ức hiếp nhân dân – những kẻ đã tự “đánh mất mình”, bán rẻ lương tâm và danh dự cộng sản cho những dục vọng thấp hèn… Đảng cần kết nạp những người ưu tú nhất trong công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, dân tộc thiểu số, phụ nữ và những người trẻ tuổi nguyện phấn đấu cho sự phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của đồng bào.

Vấn đề hiện nay của chúng ta, nói như một triết gia nổi tiếng thế giới là: Cần những cánh tay sẵn sàng chứ không cần những cái lưỡi sẵn sàng. Đó cũng là triết lý của Hồ Chí Minh: Nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều và làm có kết quả; một hành động gương mẫu có giá trị gấp nhiều lần bài diễn văn.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá