Cấp bách giảm phí cho DN

TP - Hiện nay có rất nhiều loại phí trong nền kinh tế nước ta còn cao hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Chính bởi vậy, nỗ lực của chúng ta trong việc tập trung giảm phí, trong đó có cả chi phí chính thức và phi chính thức cho doanh nghiệp sẽ là những biện pháp có tính chất ngắn hạn và cũng là biện pháp cấp bách cần phải làm ngay.

Theo đánh giá của doanh nghiệp thì một số chi phí về hành chính có thể giảm đi ngay, các thủ tục hành chính có thể giảm bớt, rồi các chi phí về cơ sở hạ tầng… Và tôi vẫn cho rằng, việc giảm chi phí trong hệ thống các ngân hàng, giảm lãi suất vẫn là hướng đi quan trọng. Tuy nhiên muốn giải quyết được vấn đề lãi suất thì phải giải quyết được vấn đề nợ xấu. Đây đang là một thách thức rất lớn, nhưng lần này Quốc hội sẽ bàn để hướng tới giải quyết căn bản hơn vấn đề nợ xấu. Khi nợ xấu được giải quyết sẽ mở đường cho các ngân hàng có thể giảm được lãi suất cho vay.

Cùng với đó, các chi phí về lao động, tốc độ tăng tiền lương tối thiểu cũng phải duy trì như thế nào cho phù hợp với sức chịu đựng cụ thể của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Hay các chi phí về bảo hiểm xã hội cũng cần phải tính toán lại, bởi hiện nay chi phí về bảo hiểm xã hội của nước ta vẫn thuộc loại cao so với các nước trên thế giới.

Riêng đối với loại phí mà người ta vẫn hay gọi là phí “bôi trơn”, muốn giải quyết được vấn đề này, biện pháp căn cơ nhất vẫn là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, rõ ràng, mạch lạc. Ngoài ra cũng cần đưa công nghệ quản lý mới vào, sẽ giúp giảm bớt được những chi phí không chính thức.

Ví dụ, Chính phủ có đề ra yêu cầu tăng cường hoàn thiện mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Lúc đó tất cả các dịch vụ hành chính công sẽ tập trung vào một địa điểm, được giải quyết trên mạng điện tử và dưới sự giám sát một cách minh bạch, góp phần giảm đi sự tiếp xúc trực tiếp, giảm nhũng nhiễu, hành doanh nghiệp. Hay như việc thực hiện mọi thủ tục hành chính giữa người dân và doanh nghiệp, cần cố gắng thực hiện qua mạng điện tử trực tuyến mà không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và doanh nghiệp với các cơ quan công quyền. Đó cũng là cách để vừa đảm bảo minh bạch, vừa tiết kiệm thời gian, vừa ngăn ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực.

Nếu kết hợp cả những biện pháp ngắn hạn và dài hạn sẽ giúp cho chúng ta duy trì được tăng trưởng, đồng thời tạo lập nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững và cao hơn trong thời gian tới.

TS Vũ Tiến Lộc

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng