Công khai tài sản tới đâu?

TP - Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của quan chức là đòi hỏi tất yếu. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, chỉ có công khai, minh bạch thì người dân mới có cơ hội giám sát những cán bộ do mình trực tiếp hay gián tiếp bầu ra.

Càng công khai, minh bạch thì càng giảm thiểu tham nhũng.

Trong Nghị quyết của Đảng và hệ thống pháp luật đều đề cao giải pháp công khai, minh bạch. Trước hết là công khai, minh bạch trong tổ chức mình hoạt động.

Tuy nhiên, giữa yêu cầu và thực tiễn triển khai vẫn còn khoảng cách. Có một thực tế rất khó xử lý là Luật Phòng, chống tham nhũng quy định bản kê khai tài sản được quản lý cùng hồ sơ cán bộ. Mà theo quy định về bí mật nhà nước thì hồ sơ cán bộ được đưa vào diện bí mật nhà nước. Vấn đề đặt ra là ai được tiếp cận hồ sơ cán bộ và công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn đến đâu, ở mức độ, phạm vi nào?

Một điều rất đáng ghi nhận là Nghị quyết T.Ư 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã bước đầu đề cập việc công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo một nguyên tắc nhất định. Cụ thể hơn, trong Nghị định 68 vừa được Chính phủ ban hành, lần đầu tiên những quy định về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức đã quy định rõ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng trong trao đổi với PV Tiền Phong cho biết, đã có ý tưởng đề xuất công bố công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, cuối cùng, chưa có sự thống nhất cao nên đành gác lại. Lần này chỉ quy định công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có chức vụ, quyền hạn công tác.

Công khai trong cơ quan đồng nghĩa bản kê khai tài sản không còn bí mật bởi “một người thì kín, chín người thì hở”. Trong thực tế bản kê khai đã được lan tỏa khá rộng.

Quy định cụ thể về công khai tài sản của quan chức lần này là một bước tiến rõ rệt trong quyết tâm đẩy lùi tham nhũng của Chính phủ. Hy vọng sẽ đến lúc, bản kê khai tài sản của quan chức không chỉ công khai tại cơ quan mà còn được công khai cho mọi người dân cùng biết.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá