Gần dân, trọng dân, vì dân

TP - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước sau mỗi nhiệm kỳ 5 năm, vừa bế mạc và thành công tốt đẹp. 200 đảng viên ưu tú nhất trong tổng số trên 4,5 triệu đảng viên đã được Đại hội bầu ra để gánh vác trọng trách nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó.

Các thành viên Ban chấp hành Trung ương ra mắt trong phiên bế mạc Đảng khóa XII. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Các thành viên Ban chấp hành Trung ương ra mắt trong phiên bế mạc Đảng khóa XII. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Một Bộ Chính trị gồm 19 người, vừa có tính kế thừa vừa mang xu thế trẻ hóa với nhiều nhân tố mới, cũng đã được Ban chấp hành bầu ra. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, thông qua chủ đề, mục tiêu tổng quát phát triển đất nước với các chỉ tiêu cơ bản như tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 6,5-7%, thu nhập GDP bình quân đầu người đến 2020 đạt 3.200-3.500 USD, bội chi ngân sách đến 2020 còn 4% GDP, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân còn 1-1,5%/năm…

Sáng qua, tại phiên bế mạc Đại hội, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và truyền đi thông điệp quan trọng “dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm” của những người lãnh đạo. Tổng Bí thư nói: “Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng”.

Với những gì diễn ra tại Đại hội lần này, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông tin tại cuộc họp báo sáng qua, cả 200 Ủy viên T.Ư chính thức và dự khuyết, cả 19 Ủy viên Bộ Chính trị đều chỉ cần bầu duy nhất một lần là đạt số lượng đề ra với số phiếu tập trung rất cao (người thấp nhất cũng đạt 62%), cho thấy khẩu hiệu “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới” của Đại hội đã được phát huy cao độ. Riêng Tổng Bí thư đã nhận được số phiếu bầu gần như tuyệt đối 100%.

Với một dàn lãnh đạo đạt được sự đồng thuận cao đến như vậy, vừa mang tính kế thừa vững chãi vừa có không ít nhân tố mới trẻ trung, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, chúng ta có quyền tin tưởng rằng, Ban chấp hành khóa XII sẽ đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh để tiếp tục đưa đất nước nhanh chóng phát triển theo con đường đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.

Và điều quan trọng nhất, thông điệp sắt son lấy dân làm gốc, “gần dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm”, đã được Tổng Bí thư tái khẳng định ngay trong ngày đầu tiên ra mắt quốc dân đồng bào, một lần nữa truyền cảm hứng và tạo niềm tin tưởng mãnh liệt cho hơn 90 triệu người dân đất Việt vào một chính đảng luôn dẫn dắt và đồng hành với dân tộc trong suốt 86 năm qua.

Niềm tin vào sự thành công của cuộc Đổi mới lần hai trước thách thức, thời cơ và vận hội mới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Cùng chủ đề

Mới - Nóng