Làm cho dân tin

TP - Tiếp xúc, trao đổi với một số cán bộ và người dân về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới đây, họ nói: Đó là Đảng của ta, việc của Đại hội bàn và quyết định cũng là vì dân, là việc của dân, nhưng ý của Đảng phải hợp với lòng dân, vì Đảng và Bác Hồ “lấy dân làm gốc”, dân là chủ nước nhà.

Vậy mọi người mong đợi gì ở Đại hội XII của Đảng? Có nhiều mong đợi, nhưng mong nhất là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nếu không làm tốt việc này thì đó là thách thức lớn nhất đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Dân rất mừng là Trung ương Đảng khóa XI đã có Nghị quyết T.Ư 4 -  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện Nghị quyết này đã có kết quả bước đầu, song chưa đạt kết quả như mong đợi.

Đã có ý kiến nhận xét, sau tự chỉnh đốn, phê bình và tự phê bình chưa vạch mặt chỉ tên được ai trong “một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí; chưa khắc phục được nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và quốc tế,…

Để làm được việc này, Đảng phải tiếp tục và kiên quyết thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI. Đảng tự chỉnh đốn mình là việc làm có ý nghĩa quyết định. Song, Đảng cần quy định cụ thể về chịu sự giám sát của dân, dựa vào dân để dân tham gia xây dựng Đảng. Muốn phòng chống được tham nhũng, lãng phí cũng phải phát động toàn dân tham gia; đồng thời phải kiểm soát được quyền lực dân giao, không ai được tha hóa quyền lực, phải chống tham vọng và tha hóa quyền lực. Đảng phát động toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đúng và trúng; nhưng dân mong “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, khắc phục được bệnh dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, “nói không đi đôi với làm”,... Ngay tại Đại hội XII của Đảng phải dân chủ bầu được các Ủy viên Trung ương Đảng có đủ tiêu chuẩn; kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng những người vi phạm một trong 9 khuyết điểm như kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 11 của Trung ương Đảng khóa XI.

Lù Văn Que (Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá