Lý tưởng của tuổi trẻ

TP - Lịch sử đất nước ta đã chứng minh, dù hàng ngàn năm chúng ta bị phương Bắc đô hộ, nhưng hết thế hệ này đến thế hệ kế tiếp đều đứng lên giành độc lập cho non sông đất nước.

Thời đại nào cũng xuất hiện những nhân vật anh hùng để bảo vệ đất nước. Tôi tin tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội, nhiều điều kiện để phát huy tài năng, trí tuệ của mình.

Thế hệ trẻ bây giờ khác với thời trước. Do tình hình thế giới, trong nước đang thay đổi, bối cảnh lịch sử khác trước nên nhiệm vụ của thế hệ trẻ có khác. Nói tin tưởng không thì cũng không đủ. Mình phải giúp, phải bồi dưỡng, phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát huy tối đa khả năng làm hai nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai nhiệm vụ này nhiệm vụ nào cũng nặng nề.

Đừng nghĩ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình này là nhẹ. Không nhẹ chút nào. Chúng ta nhìn sang Trung Đông, các nước Bắc Phi thì loạn lạc, bom đạn, chết chóc. Các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách thúc giục đánh nhau để mưu cầu lợi ích. Đất nước mình, nhìn ra tình hình biển Đông vẫn còn rất phức tạp. Những kẻ bá quyền, những thế lực muốn độc chiếm biển Đông có nhiều âm mưu cho nên đòi hỏi lực lượng trẻ phải hết sức bình tĩnh, nâng cao cảnh giác ra sức bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta muốn hòa bình một nghìn lần, một triệu lần nhưng đồng thời chúng ta cũng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc kể cả bằng xương máu của mình.

Muốn bảo vệ hòa bình thì tuổi trẻ phải tin vào Đảng, phải đào sâu suy nghĩ, luôn cảnh giác, không mơ hồ trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Học tập, lao động cật lực để nâng cao trình độ, hiệu quả làm việc, giữ vững hòa bình, ổn định nhưng cũng phải cảnh giác và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, bằng sức trẻ chúng ta tập hợp, đoàn kết các lực lượng tiến bộ trên thế giới, kể cả những nước đang có vấn đề với mình. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên không những ở trong nước mà cần mở rộng ra khu vực và quốc tế.

Tôi muốn Đoàn, Hội làm gì thì làm nhưng trước hết phải giáo dục lý tưởng của tuổi trẻ, lý tưởng của Đoàn, của Đảng. Việc giáo dục lý tưởng này có nhiều lúc chúng ta nhận thức hơi máy móc. Bây giờ cũng đang có nhiều biến đổi mà nếu chúng ta hoang mang, không tỉnh táo sẽ bị chệch hướng. Ngày xưa, khi chúng tôi làm công tác Đoàn, quân xâm lược đến, mang bom đạn giày xéo đất nước nên giáo dục thanh niên dễ. Quân xâm lược đến thì mình phải đứng dậy cầm súng. Đơn giản vậy thôi. Ngày nay dạy khó hơn. Phải làm cho tuổi trẻ thấy nhiều nơi còn loạn lạc, thấy rằng chủ nghĩa đế quốc, thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu. Trung Quốc và một số nước không từ bỏ âm mưu ở biển Đông. Mình phải làm cho thanh niên hiểu điều đó để ra sức học tập, thi đua và cảnh giác. Tôi nghĩ giáo dục tư tưởng là phải khơi dậy tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo ý nguyện của Bác Hồ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Trường Phong (ghi)

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng