Nỗi lo văn hóa

TP - Bên cạnh những bước tiến quan trọng về việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nỗi âu lo về thực trạng suy thoái tư tưởng,đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn luôn hiện diện và không thể xem thường.

Khi tình trạng tham nhũng, lãng phí, hối lộ, mua quan bán chức... chưa bị chặn đứng, khi đó tác động tiêu cực của nó lên mọi mặt của đời sống, văn hóa, xã hội ngày càng nghiêm trọng. Sự tiêu xài xa hoa, lố bịch từ những đồng tiền phi pháp kiếm được sẽ làm băng hoại đạo đức xã hội. 

Chính những nấc thang giá trị bị đảo lộn sẽ dẫn đến khủng hoảng niềm tin trong một bộ phận dân chúng, văn hóa tâm linh bị phát triển theo hướng lệch lạc. Mê tín dị đoan, cướp ấn đền Trần hay rải tiền lẻ khắp chốn thờ tự linh thiêng chính là biểu hiện của xu hướng đó. Thói vô cảm, giả dối, xu nịnh... trong xã hội suy cho cùng cũng có hệ luỵ từ chính những khuyết tật, những tiêu cực trong bộ máy công quyền.

Chính vì vậy, một trong những giải pháp sắp tới được nêu ra chính là nhấn mạnh văn hóa lãnh đạo, văn hóa quản lý và công tác cán bộ cho việc xây dựng và phát triển văn hóa; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu gương về văn hóa để thực sự là bộ phận tiên phong đồng hành cùng văn hóa dân tộc.

Tổ chức Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO cho rằng, “sự phát triển của xã hội xét đến cùng là sự phát triển của văn hóa”; “sự thăng hoa của văn hóa là đỉnh cao nhất của sự phát triển”. 

Theo UNESCO, chính văn hóa quyết định tính cách riêng của một xã hội, làm cho dân tộc này khác với dân tộc kia. Đảng ta xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng vô cùng to lớn của văn hóa trong tiến trình phát triển và hội nhập của một quốc gia, một dân tộc.

Như thế, cho dù kinh tế có tăng trưởng mạnh mẽ bao nhiêu, song nếu văn hóa không phát triển tương xứng mà còn có những biểu hiện đáng lo ngại, thì mục tiêu đích thực của sự phát triển vẫn chưa thể đạt được.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá